Logement van Dijk


april 2010


Het Volk stuurde ons een toi-toi-toi


Regisseur

 

Een vingeroefening in de logica van het absurdisme. Logement van Dijk van Het Volk niet door 3 heren en 1 dame gespeeld, maar door 3 dames en 1 heer. De sekseverwisseling versterkt de groteske speelstijl, die de machtsstrijd tussen de beide sekse extra onderstreept.

Het Prakkedariaat vraagt met enige regelmaat hoe de vlaggen erbij hangen in het logement. Zijn de bewoners open of sluiten zij zich af wat ten detrimente van de sfeer gaat. Zit er een non-valeur tussen of zijn het allemaal oplichters? En moeten zij geneutraliseerd worden? Niets is wat het lijkt bij stukken die geschreven zijn door het Volk en Tetra maakt er een absurdistisch, buitengewoon hilarisch, terdege droogkomisch stuk van.